Patiënteninformatie

Samen werken aan herstel

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, hebben wij huisregels opgesteld om incidenten en verwarring te voorkomen. Het doel hiervan is om een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden, voor zowel de cliënten als de medewerkers.

 • Wanneer u een afspraak heeft, graag melden bij de balie.
 • Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afsprakenkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
 • Om een vlot verloop van de “intake” te kunnen bewerkstelligen, graag de eerste keer uw verzekeringspas en een geldig legitimatiebewijs meenemen.
 • Als uw gegevens tussentijds veranderen, verzoeken wij u dit aan ons door te geven.
 • Het aantal behandelingen en het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed, verschilt per verzekeraar. Controleer dus uw polis-voorwaarden; u bent hier zelf verantwoordelijk voor.
 • Als u een afspraak niet na kunt komen, zeg  deze uiterlijk 24 uur van tevoren dan af. Wij zijn verplicht u de kosten bij niet tijdig afmelden in rekening te brengen.
 • Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
 • Wanneer u traint in de oefenzaal, neem een handdoek mee en draag schoeisel met schone zolen. 
 • In onze praktijk wordt niet gerookt.
 • De lectuur in de wachtruimte is eigendom van de praktijk en mag u niet meenemen.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Neem die daarom altijd mee naar de oefenzaal of behandelkamer. Buiten de kleedruimtes staan lockers.
 • Parkeer uw auto of fiets zodanig dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • In geval van calamiteiten, volg de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer/politie).

Diensten

• Therapieën
• Revalidatie
• Zorgprogramma's
• (Medische) fitness

 • Fysiotherapeut Wageningen

Adres

Medisch Centrum Kortenoord
(2e verdieping)
Binnenhaven 69G 6709 PD
Wageningen

Contact

0317-420 552
info@fytalis.nl