Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn/haar vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. De procedure ziet er als volgt uit:

  • Bij een klacht wendt u zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut of vult u een formulier in. Dit formulier kunt u ook vinden in de wachtkamer.
  • De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.
  • Als dit niet het gewenste effect heeft, kunt u  zich schriftelijk richten tot de klachten-commissie van het KNGF (zie folder in de praktijk).
  • De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Diensten

• Therapieën
• Revalidatie
• Zorgprogramma's
• (Medische) fitness

  • Fysiotherapeut Wageningen

Adres

Medisch Centrum Kortenoord
(2e verdieping)
Binnenhaven 69G 6709 PD
Wageningen

Contact

0317-420 552
info@fytalis.nl